MATURITA 2023

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Maďarský jazyk a literatúra
 • Ukrajinský jazyk a literatúra
 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • Matematika
 • Anglický jazyk úroveň B1
 • Anglický jazyk úroveň B2
 • Anglický jazyk úroveň C1
 • Nemecký jazyk úroveň B1
 • Nemecký jazyk úroveň B2
 • Nemecký jazyk úroveň C1
 • Ruský jazyk úroveň B1
 • Ruský jazyk úroveň B2
 • Ruský jazyk úroveň C1
 • Španielsky jazyk úroveň B1
 • Španielsky jazyk úroveň B2
 • Francúzsky jazyk úroveň B1
 • Francúzsky jazyk úroveň B2
 • Taliansky jazyk úroveň B1
 • Taliansky jazyk úroveň B2
 • Všetky kraje
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Všetky okresy
 • Všetky typy zriaďovateľov
 • Štátne školy
 • Súkromné školy
 • Cirkevné školy
 • Zahraničný subjekt
 • Všetci zriaďovatelia
 • Všetky druhy škôl
 • Gymnáziá
 • SOŠ
 • Konzervatóriá
 • Stredné športové školy
 • Školy umeleckého priemyslu
 • Všetky vyučovacie jazyky
 • Slovenský jazyk
 • Maďarský jazyk
 • Slovenský a maďarský jazyk
 • Ukrajinský jazyk
 • Iný

Táto aplikácia umožňuje vytvoriť vlastný prehľad výsledkov škôl v externej časti maturitnej skúšky formou tabuľky. Tabuľka bude obsahovať všetky školy z výberu podľa ponúkaných filtrov – zriaďovateľ školy, druh školy, vyučovací jazyk školy a testovaný predmet. V prípade, že vyberiete iba jeden kraj, ponúkne iba školy z daného kraja, v rámci ktorých je možné filtrovať podľa tých istých filtrov a tiež podľa okresu.

V tabuľke nie je možné zobraziť výsledky z viacerých predmetov súčasne. Po kliknutí na ktorúkoľvek školu sa zobrazia základné údaje o škole a tiež výsledky danej školy zo všetkých testovaných predmetov v externej časti maturitnej skúšky.

Vysvetlivky k prezentovaným tabuľkám
Súbory na stiahnutie
Anglický jazyk úroveň B1

Anglický jazyk úroveň B2

Anglický jazyk úroveň C1

Španielsky jazyk úroveň B2

Francúzsky jazyk úroveň B2

Matematika

Maďarský jazyk a literatúra

Nemecký jazyk úroveň B1

Nemecký jazyk úroveň B2

Nemecký jazyk úroveň C1

Ruský jazyk úroveň B1

Ruský jazyk úroveň B2

Ruský jazyk úroveň C1

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Taliansky jazyk úroveň B2

Ukrajinský jazyk a literatúra