MATURITA 2019

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Maďarský jazyk a literatúra
 • Ukrajinský jazyk a literatúra
 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • Matematika
 • Anglický jazyk úroveň B1
 • Anglický jazyk úroveň B2
 • Anglický jazyk úroveň C1
 • Nemecký jazyk úroveň B1
 • Nemecký jazyk úroveň B2
 • Nemecký jazyk úroveň C1
 • Ruský jazyk úroveň B1
 • Ruský jazyk úroveň B2
 • Ruský jazyk úroveň C1
 • Španielsky jazyk úroveň B1
 • Španielsky jazyk úroveň B2
 • Francúzsky jazyk úroveň B1
 • Francúzsky jazyk úroveň B2
 • Taliansky jazyk úroveň B1
 • Taliansky jazyk úroveň B2
 • Všetky kraje
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Všetky okresy
 • Všetky typy zriaďovateľov
 • Štátne školy
 • Súkromné školy
 • Cirkevné školy
 • Zahraničný subjekt
 • Všetci zriaďovatelia
 • Všetky druhy škôl
 • Gymnáziá
 • SOŠ
 • Konzervatóriá
 • Stredné športové školy
 • Školy umeleckého priemyslu
 • Všetky vyučovacie jazyky
 • Slovenský jazyk
 • Maďarský jazyk
 • Slovenský a maďarský jazyk
 • Ukrajinský jazyk
 • Iný

Táto aplikácia umožňuje vytvoriť vlastný prehľad výsledkov škôl v externej časti maturitnej skúšky formou tabuľky. Tabuľka bude obsahovať všetky školy z výberu podľa ponúkaných filtrov – zriaďovateľ školy, druh školy, vyučovací jazyk školy a testovaný predmet. V prípade, že vyberiete iba jeden kraj, ponúkne iba školy z daného kraja, v rámci ktorých je možné filtrovať podľa tých istých filtrov a tiež podľa okresu.

V tabuľke nie je možné zobraziť výsledky z viacerých predmetov súčasne. Po kliknutí na ktorúkoľvek školu sa zobrazia základné údaje o škole a tiež výsledky danej školy zo všetkých testovaných predmetov v externej časti maturitnej skúšky.

Vysvetlivky k prezentovaným tabuľkám
Súbory na stiahnutie
Anglický jazyk úroveň B1

Anglický jazyk úroveň B2

Anglický jazyk úroveň C1

Španielsky jazyk úroveň B1

Španielsky jazyk úroveň B2

Francúzsky jazyk úroveň B2

Matematika

Maďarský jazyk a literatúra

Nemecký jazyk úroveň B1

Nemecký jazyk úroveň B2

Nemecký jazyk úroveň C1

Ruský jazyk úroveň B1

Ruský jazyk úroveň B2

Ruský jazyk úroveň C1

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Taliansky jazyk úroveň B2

Ukrajinský jazyk a literatúra