Dataportál

Vítame Vás na úvodnej stránke Dataportálu NÚCEM.


Prostredníctvom jednotlivých elektronických formulárov je umožnená vzájomná výmena dokumentov, dát a informácií súvisiacich s realizáciou vybraných aktivít projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.Momentálne sú aktívne elektronické formuláre pre

Pre prihlásenie do vybraného elektronického formulára kliknite na príslušný odkaz v hornej lište (Aktivita 1.1. alebo Aktivita 1.2.) a potom na odkaz požadovaného formuláru.

Informácie o projekte „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ nájdete na našej webovej stránke v časti Projekty ESF .


Ďakujeme za Vami zaslané údaje a tešíme sa na spoluprácu.